επίβλεψη

Εφόσον καταλήξουμε στην ιδέα και στο σχεδιασμό ενός έργου, είτε αυτό αφορά στην κατασκευή είτε στην ανακαίνιση ενός χώρου, ακολουθεί το σημαντικό στάδιο της επίβλεψης, ώστε να γίνει η άρτια αποπεράτωση του έργου στον προβλεπόμενο χρόνο και με τον συμφωνημένο προϋπολογισμό.

Υπηρεσίες επίβλεψης

  • Παρακολούθηση αναλυτικού προγράμματος και χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου
  • Ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα στάδια εξέλιξης του έργου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λ. Βουλιαγμένης 62 Βούλα

info@underconstructions.gr

Under-constructions